Kontakt

Processledare för Teknikcollege Gotland

Anders Björkqvist, processledare gymnasiet
E-post: anders.bjorkqvist@gotland.se

Håkan Myhrbäck, processledare, el- och energiprogrammet
E-post: hakan.myhrback@edu.gotland.se

Ingela Gardelin, processledare teknikprogrammet
E-post: ingela.gardelin@gotland.se 

Henrik Frånlund, processledare grundskola
E-post: henrik.franlund@gotland.se


Styrgrupp  för Teknikcollege Gotland

Jenny Sander Wallin, styrelseordförande för Teknikcollege Gotland, Cementa
Andreas Unger, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (M)
Torsten Flemming, utbildningsdirektör, Region Gotland
Luis Barnes, bitr rektor, Wisbygymnasiet
Jörgen Benzler, utbildningsledare vuxenutbildningen
Erik Bäckström, strateg regionstyrelseförvaltningen
Johann Malmström, enhetschef regionstyrelseförvaltningen
Therese Bendelin, HR-chef teknikförvaltningen
Isabelle Hallgren, studie- och yrkesvägledare, Region Gotland
Gunnar Dahlin, Uppsala Universitet
Petra Göransdotter, Försvarsmakten Gotland
Kalle Blomberg, GEAB
Kia Hallinge, Sigmapolymergroup
Martin Berg, Arla Foods AB
Mikael Nilsson, IF Metall
Thomas Blom, Koneo
Tom Iversjö, Sweprod

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Teknikcollege logotyp

Teknikcollege på Gotland

Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. 

Detta gör att du som har gått en certifierad utbildning blir attraktiv att anställa eftersom företagen själva har påverkat innehållet i utbildningen. Utbildningen matchar därmed de krav som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i framtiden.
 
Det är gymnasiet, grundskolan, vuxenutbildningen inom Region Gotland och industriföretag på Gotland som tillsammans samarbetar för att öka kvaliteten på tekniska utbildningar utifrån industrins behov. De program som kommer att ingå i teknikcollege-certifieringen på Gotland är bland annat teknikprogrammet samt el- och energiprogrammet vid Wisbygymnasiet.
 
Genom att utbildningen sker i nära samverkan med företagen på Gotland kan vi garantera att du tidigt under din utbildning kommer att få kontakt med yrkeslivet. Företagen bidrar inte bara med kunskap och erfarenhet utan även med praktikplatser och möjligheter till projekt.