Kontakt

Processledare för Teknikcollege Gotland
Erik Bäckström
Telefon: 0498-204911
E-post: erik.backstrom@gotland.se

Anders Björkqvist
Tel: 076-567 20 12
 
Styrgrupp  för Teknikcollege Gotland
Tom Ivesjö, styrelseordförande för Teknikcollege Gotland, SwedProd
Lena Nordström, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen
Andreas Unger, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildsnämnden (M)
Petra Thunegard Gråberg, strateg, regionstyrelseförvaltningen
Katrin Rindlaug, strateg, regionstyrelseförvaltningen
Kia Hallinge, Trelleborg IPS AB
Marc Lindahl, Kalkproduktion Storungs AB
Krister Bofride, Försvarsmakten Gotland
Ola Thuresson, Nordkalk
Jenny Sander, Cementa
Mats Regin, Bingers Mekan
Karin Wiberg, teknikförvaltningen
Mikael Nilsson, IF Metall
Lena Broen, Arbetsförmedlingen
Gunnar Dahlin, Uppsala Universitet
representant från Arla Foods AB

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknikcollege Gotland

Från och med hösten 2019 finns det ett teknikcollege på Gotland. Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. Detta gör att du som har gått en certifierad utbildning blir attraktiv att anställa eftersom företagen själva har påverkat innehållet i utbildningen. Utbildningen matchar därmed de krav som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i framtiden.
 
Det är gymnasiet, grundskolan, vuxenutbildningen inom Region Gotland och industriföretag på Gotland som tillsammans samarbetar för att öka kvaliteten på tekniska utbildningar utifrån industrins behov. De program som kommer att ingå i teknikcollege-certifieringen på Gotland är bland annat teknikprogrammet samt el- och energiprogrammet vid Wisbygymnasiet samt yrkeshögskoleutbildningen till drift- och underhålltekniker i regi av vuxenutbildningen.
 
Genom att utbildningen sker i nära samverkan med företagen på Gotland kan vi garantera att du tidigt under din utbildning kommer att få kontakt med yrkeslivet. Företagen bidrar inte bara med kunskap och erfarenhet utan även med praktikplatser och möjligheter till projekt.