Kontakt

Folktandvården Wisby
Brömsebroväg 8, Visby
Telefon: 0498-26 88 11

Folktandvården Roma
Visbyvägen 27, Romakloster
Telefon: 0498-20 44 31

Folktandvården Slite
Skolgatan 2, Slite
Telefon: 0498-20 45 38

Folktandvården Hemse
Hagagatan 30, Hemse
Telefon: 0498-26 88 11

Akut tandvård
Vid akut tandvärk på vardagar ringer du den klinik du brukar gå till. Har du ingen ordinarie tandläkare eller mottagning du brukar besöka, ringer du Folktandvårdens akutmottagning.

Telefontid: Vardagar klockan 08.15-12.00 och 13.00-15.00 och söndagar klockan 09.00–11.00.
Telefon: 0498-20 36 79

Tandvårdsenheten 
Postadress:
Visborgsallén 19, Gute 3
621 81 Visby

Mun- och käkcentrum
Besöksadress: Visby lasarett 
Telefon: 0498-26 84 25

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på pojke och tjej som borstar tänderna (Foto: Pixabay)

Tandvård

Så fungerar tandvården i Region Gotland

Vuxna

Du kan välja fritt om du vill gå till Folktandvården eller privattandläkare.

Folktandvård

Här finns förteckning över samtliga tandläkare på Gotland (länk till 1177.se öppnas i nytt fönster) 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar i Region Gotland har fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 23 år. 

Vid ungefär 1 års ålder får barn en kallelse till besök hos Folktandvården. En tandsköterska eller tandhygienist har då ett munhälsosamtal tillsammans med en vårdnadshavare. Vid 3 års ålder träffar de flesta barn en tandläkare för första gången.

Såväl barn, ungdomar och vuxna kan fritt välja om man vill gå till Folktandvården eller privattandläkare.

De privattandläkare som har tecknat avtal med Region Gotland utför barn och ungdomstandvård på samma villkor som Folktandvården. Lista över vilka tandvårdskliniker som har barntandvårdsavtal hittar du via länken "Fritt val av tandläkare inom barn- och ungdomstandvården" på den här sidan.

Tandvård till särskilda patientgrupper

Den svenska tandvårdsförsäkringen omfattar även tandvård till särskilda patientgrupper. Tandvårdsenheten beslutar i enlighet med tandvårdslagen om vilka personer som är berättigade till att få tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård. Läs mer om reglerna kring Särskilt Tandvårdsstöd via länk på den här sidan. De personer som omfattas av detta stöd kan kan välja fritt om de vill gå till Folktandvård eller privattandläkare.

Om du inte är nöjd med din behandling

Om du inte är nöjd med den tandvård du fått eller med det sätt du har blivit bemött ska du i första hand prata direkt med din tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Om ni inte kommer överens ska du kontakta den som är ansvarig på mottagningen. Vill du gå vidare så finns det nämnder som stöd till patienterna i både offentlig och privat tandvård. Mer information och kontaktuppgifter hittar du via länk på den här sidan.