Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer (utom i förskola och förskoleklass) ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar - inte bara ett uppdrag för studie- och yrkesvägledaren, utan något som ska integreras även i undervisningen. 

På respektive grundskolas hemsida finns mer information om studie- och yrkesvägledning och våra studie- och yrkesvägledare informerar även via lärplattformen Schoolsoft. De ger eleverna kunskap och råd om studiemöjligheter och yrkesval.

Har du frågor?

Under rubriken "Kontakta oss" hittar du kontaktuppgifter till Region Gotlands studie- och yrkesvägledare inom grundskolorna (inklusive friskolorna). 

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare hittar du här