Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lämna dina synpunkter

Har du beröm, klagomål eller förbättringsförslag som rör någon av regionens verksamheter? Då vill vi gärna få reda på det så att vi har möjlighet att förändra och förbättra oss.

Region Gotland välkomnar och värdesätter synpunkter från invånare, företag och besökare. Genom beröm, klagomål och förbättringsförslag får vi information om vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Det hjälper oss att hela tiden förbättra och utveckla vår service.

Du kan kontakta oss på flera olika sätt:

  • Till medarbetare eller till chefen för den verksamhet det gäller
  • Via vår e-tjänst
  • Genom att fylla i blanketten i pappersform. Blanketten kan därefter lämnas till verksamheten eller postas.
  • Genom regionens sociala medier
  • Kontakta Kundtjänst 0498-269000 (val 9)