Kontakt

Syncentralen

Samtalsbokning
Tel: 0498-26 83 15

Kontakta oss när det passar dig:

Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Syncentralen-Visby/

Besöksadress: (endast bokade besök)
Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby
 Hitta hit.

Renée Adlertz
Enhetschef 
Telefon: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Syncentralen!

Syncentralen arbetar med habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättning på Gotland.

Med synnedsättning menas enligt WHO:s normer den som har så nedsatt syn att man trots bästa korrektion har svårt eller omöjligt att läsa vanlig text, orientera sig i känd eller okänd miljö, eller klara den dagliga livsföringen.

Vi vänder oss till personer i alla åldrar med synnedsättning till följd av medfödd eller förvärvad synskada/ sjukdom.
Graden av synnedsättning varierar avsevärt från synsvag till blind. 

För att komma till Syncentralen krävs remiss från ögonläkare.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Erbjuda alla nyremitterade med synnedsättning en individuell rehabiliteringsplan
  • Erbjuda rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning.
  • Erbjuda utprovning och anpassning av hjälpmedel samt kompensatoriska tekniker.
  • Tillhandahålla hjälpmedel enligt regelverket.

Vilka arbetar här
Optiker, synpedagog, syn- och hörselinstruktör och kurator.