Kontakt

Telefontid
Måndagar och Onsdagar kl 08:15-09:30
Övrig tid lämnas meddelande på telefonsvarare
Tel: 0498-26 83 15  
Fax: 0498-26 86 35 
E-post: syncentralen@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Besöksadress
Korpen
Brömsebroväg 8
621 42 Visby
Hitta hit  

Enhetschef
Renée Adlertz
Tel: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Syncentralen!

Syncentralen arbetar med habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättning på Gotland.

Med synnedsättning menas enligt WHO:s normer den som har så nedsatt syn att man trots bästa korrektion har svårt eller omöjligt att läsa vanlig text, orientera sig i känd eller okänd miljö, eller klara den dagliga livsföringen.

Vi vänder oss till personer i alla åldrar med synnedsättning till följd av medfödd eller förvärvad synskada/ sjukdom.
Graden av synnedsättning varierar avsevärt från synsvag till blind. 

För att komma till syncentralen krävs remiss från ögonläkare.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Boende och vistande med synnedsättning i alla åldrar på Gotland en specialiserad rehabilitering och habilitering jämbördig med landet i övrigt. 
  • Erbjuda alla nyremitterade med synnedsättning en individuell habiliteringsplan.
  • Erbjuda rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning.
  • Erbjuda utprovning och anpassning av hjälpmedel samt kompensatoriska tekniker.
  • Tillhandahålla hjälpmedel enligt regelverket.

Vilka arbetar här
Optiker, synpedagog, syn- och hörselinstruktör och kurator.

Hitta direkt