Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrdokument och författningssamling

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Så lyder Gotlands gemensamma och övergripande vision för år 2025 i kortform. Den är ett övergripande styrdokument som ska vägleda alla beslut som berör Gotlands utveckling.

För varje mandatperiod, fyra år, fastställs också ett koncernstyrkort med mål som ska styra regionens verksamhet mot visionen. Värdegrunden delaktighet, förtroende och omtanke ska prägla arbetet för och i Region Gotland.

Det finns fler styrdokument och föreskrifter som påverkar alla de verksamheter som bedrivs inom Region Gotlands organisation. Du hittar dem via rubriker i den vänsterställda menyn.