Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrdokument och författningssamling

 

Gotland - en kreativ ö med plats för hela livet.

Så lyder Gotlands gemensamma och övergripande vision för år 2040 i kortform. Den är ett övergripande styrdokument som ska vägleda alla beslut som berör Gotlands utveckling.

För varje mandatperiod, fyra år, fastställs också ett koncernstyrkort med mål som ska styra regionens verksamhet mot visionen. Värdegrunden delaktighet, förtroende och omtanke ska prägla arbetet för och i Region Gotland.

Det finns fler styrdokument och föreskrifter som påverkar alla de verksamheter som bedrivs inom Region Gotlands organisation. Du hittar dem via rubriker i den vänsterställda menyn.