Kontakt

Doris Pöppel, lärare Studieteket
Telefon: 070-083 07 98
E-post: doris.poppel@gotland.se   

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare och elev arbetar vid dator

Studieteket

I Studieteket är alla vuxna som studerar på Gotland oavsett studienivå – komvux, universitet/högskola eller yrkeshögskola – välkomna att studera och få hjälp i sina studier. 

Här finns också tillgång till datorer, kurslitteratur och övningsprov. I Studieteket kan du få stöd i de kurser du läser hos oss på vuxenutbildningen, men också i kurser som du läser på distans. Du kan få tips på hur du:

  • Planerar dina studier
  • Skriver olika texttyper
  • Övar på gamla nationella prov
  • Skriver cv
  • Tränar på grammatik
  • Planerar muntliga presentationer

Under hösten finns det fasta tider för matematikstöd, där du kan få särskild hjälp med matematikkurser. Det finns också fasta tider för sva-/svenskundervisning. Vi planerar inom kort också aktiviteter som datorkunskap (Officepaketet) och Itslearning/Novo. Mer information kommer.
 

Lärare som arbetar i Studieteket är:

Doris Pöppel, kontaktperson Studieteket, speciallärare matematik
Måndag: 8.00–16.00
Tisdag: 8.00–16.00
Onsdag: 8.00–16.00
Torsdag: 8.00–16.00
Fredag: 8.00–15.00
E-post: doris.poppel@gotland.se, sms: 070-083 07 98

Marika Stengård, sva- och svensklärare
Måndag: 12.30–14.30
Torsdag: 12.30–14.30
E-post: marika.stengard@gotland.se

Anna Wennblad, sva- och svensklärare
Torsdag: 10.00–12.00 samt distanselever
Fredag: 10.00–12.00 samt distanselever
E-post: anna.wennblad@gotland.se

Petter Weimer, sfi- och svalärare
Måndag: 9.00–11.00
E-post: petter.weimer@gotland.se

Eva Dandanell, sfilärare
Onsdag: 13.00–15.00
E-post: eva.dandanell@gotland.se

Fredrik Blomgren, svalärare
Tisdag: 13.00–15.00
E-post: bengt-fredrik.blomgren@gotland.se

Ghada Albachar, lärarassistent
Onsdag: 10.00–11.00, 13.00–14.00
Torsdag: 8.00–9.30, 13.00–14.00
E-post: ghada.albachar@gotland.se

Naharia Alhabasheh, studiehandledare
Torsdag: 10.00–12.00
E-post: naharia.alhabasheh01@gotland.se

Martin Keith, historie- och samhällskunskapslärare
Tisdag: 10.00–12.00
E-post: martin.keith@gotland.se