Kontakt

Sofi Öhrn, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 32

Hanna Sällström Jonasson, rektor kommunala vuxenutbildningen och beslutande
Tel: 0498-26 93 58
E-post: hanna.jonasson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studiestartsstöd för arbetslösa

Studiestartsstöd är ett bidrag för studier som infördes den 2 juli 2017.

Studiestartsstödet riktar sig till den som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, har kort tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och är något äldre - det vill säga i åldern 25–56 år. 

Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier och på så sätt närma dig ett jobb.

Villkor som ska vara uppfyllda för att kunna få studiestartsstöd

Sökande ska uppfylla följande kriterier för att kunna ta del av studiestartsstödet:

  • vara 25-56 år
  • ha kort tidigare utbildning
  • ha stort behov av utbildning på grundläggande och/eller gymnasial nivå
  • vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen minst sex månader under de senaste tolv månaderna
  • ska studera på minst 50 procent under minst tre veckor
  • inte haft studiemedel de senaste tre åren
  • skött sin återbetalning om vederbörande har haft studiemedel tidigare

Kommunen utreder 

Kommunen utreder och beslutar, genom rektor för vuxenutbildningen, om den sökande tillhör målgruppen för studiestartsstödet enligt de riktlinjer som kommunen tagit fram samt de kriterier som måste uppfyllas. 

Om det i utredningen bedöms att den sökande uppfyller villkoren, skickar kommunen ansökan om studiestartsstöd vidare till CSN för prövning av övriga förutsättningar som måste vara uppfyllda, för att kunna ta del av stödet.

Kommunens beslut dokumenteras på en särskild blankett som rektor för vuxenutbildningen undertecknar.

Om det i utredningen bedöms att den sökande inte uppfyller villkoren ska kommunen avslå ansökan. Kommunens beslut kan överklagas.

Vill du veta mer, kontakta

Sofie Öhrn , studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0498-20 36 96

Läs mer om studiestartsstöd hos Centrala studiestödsnämnden: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html