Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelningen
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fingrar som knapprar på en dator.

Sök stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns till för att du ska få rätt insatser och kunna leva ett bra liv.

Det finns två sätt att söka insatser enligt LSS.

Du kan via vår e-tjänst göra en ansökan digitalt (e-ansökan). Det är den enklaste vägen. Då får handläggaren från början all den information som behövs och kan behandla ditt ärende snabbare. Har du inte möjlighet att göra en e-ansökan kan du fylla i en blankett och skicka in till oss.

Våra handläggare kan ge dig mer information och hjälpa dig med ansökan.
 

Ansökan via e-tjänst:
För att kunna göra en ansökan via vår e-tjänst behöver du en e-legitimation.

Du kan läsa mer om e-legitimation här>

Här kan du göra en e-ansökan>


Ansökan via blankett:
Du hör av dig till oss på telefon 0498-20 49 69. Då skickar vi en blankett till dig antingen via e-post eller post. Du kan också själv ladda hem blanketten. Du hittar den nedan.

Vi kommer att ta kontakt med dig när vi påbörjar utredningen av din ansökan.