Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka

Tfn: 0498 - 27 21 01

Rektor
Marie Andersson
tfn 0498 269486
epost: marie.andersson01@gotland.se

Adm assistent
Maud Ekelund
tfn: 0498 - 26 90 37
e-post: maud.ekelund@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:

E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Stenkyrka förskola

Vi erbjuder en förskola där alla barn känner sig trygga och får möjlighet att växa. Förskollärarna och barnskötarna på förskolan är barnens medforskare och skapar innehållet i verksamheten i samspel med barnen.

Det dagliga mötet, "öppet hus", föräldramöten och samtal, pedagogisk dokumentation och information i dagboksform i verksamhetsloggen på Schoolsoft är våra hörnstenar i syfte att skapa en god kommunikation och relation med familjer och vårdnadshavare.

Förskolan är omsluten av en varierande omgivning med närhet till skola, fotbollsplan, änge och skog. På vår förskola ser vi naturen och vår närmiljö som en viktig del i vår pedagogiska verksamhet.

 

Hitta direkt