Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka

Telefonnummer till avdelningarna:
Röd: 070 - 083 22 96
Blå: 070 - 447 71 10
Grön: 073 - 765 82 32

Rektor Norra Visbys förskolor
Anna Hägg
Tel: 0498-269066
E-post: anna.hagg01@gotland.se

Tf biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Monica Broén
Tel: 0498-269850
E-post: monica.broen@gotland.se

Tf biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Maja Wikström
Tel: 0498-263360
E-post: maja.wikstrom@gotland.se


Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Stenkyrka förskola

Stenkyrka förskola är omgiven av vacker landsbygd, med närhet till fotbollsplan, änge och skog. Vår närmiljö är även en del av vår lärmiljö!

I närområdet finns det gott om naturområden, en fotbollsplan samt ett hembygdsänge. Dessa är platser som vi regelbundet besöker och som är en naturlig del av vår lärmiljö.

Vår förskola är en plats där barn, vårdnadshavare och pedagoger möts för att skapa de bästa förutsättningar för barnens lärande och utveckling.

 

Hitta direkt