Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Steget in - studieförberedande orienteringskurs

Steget in är en studieförberedande orienteringskurs på 100 poäng på gymnasial nivå.

Syftet med kursen är att

  • motivera och inspirera till studier som ska leda till arbete
  • känna till olika studiestrategier och informeras om utbildningsvägar som kan leda till ett önskat arbete
  • bli medveten om sina egna mål och sin egen motivation
  • förberedas för ett arbetsliv anpassat till dagens samhälle samt ha förståelse för detta samhälle.

Kursen är sex veckor och innehåller fyra olika teman; studier, arbetsliv, ekonomi och hälsa. Studiebesök ingår samt att utveckla sin digitala kompetens. 

Innehåll i teman:

Studier
- mål, motivation, studiestrategier och studieteknik

Arbetsliv
- CV, studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknad och arbetsintervju

Ekonomi
- bank, försäkringskassan, A-kassa, pension och försäkringar

Hälsa
- kost, motion, jämställdhet, genus och normer

Övrigt
- studiebesök och att utveckla sin digitala kompetens 
 

Start: 7 mars 2022
Studieperiod: 7 mars - 22 april (måndag - fredag kl. 09.00-12.00)
Sista ansökningsdag: 28 februari

Du ansöker via länken nedan.