Kontakt

Enheten för arbetsliv 
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby
 

Nadja Englund 
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon:  0498-20 35 25
E-post: nadja.englund@gotland.se

Elisabeth Hjortholt
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 0498-20 49 93
E-post: elisabeth.hjortholt@gotland.se

Ola Pettersson
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 26 34 79
E-post: ola.pettersson03@gotland.se

Annica Rieem
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: annica.rieem@gotland.se

Pernilla Soland
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 35 87
E-post: pernilla.soland@gotland.se

Tom Vigström
Chef för enheten för arbetliv
Telefon: 0498 - 263373
E-post tom.vigstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anställningsteamet - vi samordnar arbetsmarknadsinsatser

Tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper vi på anställningsteamet arbetssökande att hitta  arbetsträningsplatser, offentligt skyddade arbeten och extratjänster i någon av Region Gotlands egna verksamheter.

Genom att aktivt lotsa arbetslösa in i subventionerad anställning och studier vill Region Gotland öka möjligheten för gotlänningar att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden liksom att bli självförsörjande. 

Ta emot en anställd och hjälp någon att få in en fot på arbetsmarknaden!

Om din arbetsplats inom Region Gotland är intresserad av att ta emot personer som behöver komma ut på en arbetsplats: kontakta någon av våra arbetsmarknadshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du högst upp i kontaktformuläret.