Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Symboler gotländska ståndpunkter

Gotlands ståndpunkter om framtidens färje- och flygtrafik

För Gotland är kommunikationerna till och från fastlandet en nyckelfråga. De gotländska ståndpunkterna är ställningstaganden för hur flyg- och färjetrafiken ska utformas för att på bästa sätt främja Gotlands utveckling. 

Trafiken över havet är viktig för Gotlands utveckling

Trafiken över havet är Gotlands landsväg. För att fortsatt kunna erbjuda goda förutsättningar att bo, leva och verka på ön krävs en färjetrafik som motsvarar landsväg vad gäller tillgänglighet, turtäthet, hastighet och pris. Även flygtrafik, på såväl Arlanda som Bromma, är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av Gotlands näringsliv och samhälle. 

Trafikrådet och ståndpunkterna för flyg- och färjetrafik

Gotlands Trafikråd samlar representanter från näringslivet, statliga myndigheter, organisationer och Region Gotland. De gotländska ståndpunkterna utgör Trafikrådets ställningstaganden för hur flyg- och färjetrafiken ska utformas för att på bästa sätt främja Gotlands utveckling. Ståndpunkterna delas in under följande huvudrubriker. 

 
Gotländska ståndpunkter om kommunikationerna till och från Gotland
  1. Snabba, täta och säkra överfarter med färja
  2. Tur och retur med flyg över dagen till hela Sverige
  3. Resor och transporter i linje med klimat- och miljömål
  4. Konkurrenskraftiga priser
  5. En nordlig och en sydlig fastlandshamn, samt en reservhamn på Gotland
  6. Ett trafiksystem för beredskap och samhällsnytta