Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Symboler gotländska ståndpunkter

Gotlands ståndpunkter om framtidens färje- och flygtrafik

För Gotland är kommunikationerna till och från fastlandet en nyckelfråga. Väl fungerande flyg- och färjetrafik är avgörande för en fortsatt positiv utveckling av Gotland och är därför i förlängningen viktig för hela Sverige. 

Trafiken över havet är viktig för Gotlands utveckling
Gotland har en positiv befolkningsutveckling med låg arbetslöshet, högt företagande och kreativa miljöer som lockar många att flytta till och besöka ön. Trafiken över havet är Gotlands landsväg. För att fortsatt kunna erbjuda goda förutsättningarna att bo, leva och verka på ön, krävs en färjetrafik som motsvarar landsväg vad gäller tillgänglighet, turtäthet, hastighet och pris. Även flygtrafik, på såväl Arlanda som Bromma, är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av Gotlands näringsliv och samhälle. 
 
Trafikrådet och ståndpunkterna för flyg- och färjetrafik
Gotlands Trafikråd samlar representanter från näringslivet, statliga myndigheter, organisationer, trafikoperatörer, infrastrukturansvariga, länsstyrelsen och Region Gotland. De gotländska ståndpunkterna utgör Trafikrådets ställningstaganden för hur flyg- och färjetrafiken ska utformas för att på bästa sätt främja Gotlands utveckling. Ståndpunkterna delas in under följande huvudrubriker. 
 
  1. Snabba, täta och säkra överfarter med färja
  2. Tur och retur med flyg över dagen till hela Sverige
  3. Resor och transporter i linje med klimat- och miljömål
  4. Konkurrenskraftiga priser
  5. En nordlig och en sydlig fastlandshamn, samt en reservhamn på Gotland
  6. Ett trafiksystem för beredskap och samhällsnytta
 

Nedladdningsbart material

Materialet utgörs av filmer och annonser som visar på Gotlands behov och ståndpunkter avseende färje- och flygtrafiken.