Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Norra Visborg (Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB)

Stadsutveckling

Massor händer just nu inom stadsutvecklingssidan på Region Gotland! Vi ska bygga upp och utveckla en helt ny stadsdel i Visby för arbete, boende och fritid med ekologiska förtecken – Visborg. Vi ska även göra centrumområdet öster i Visby ännu mer attraktivt och spännande och vi ska göra Visby hamn till något unikt.

Vi håller också på med ett spännande arbete gällande Digital samhällsbyggnad – ”Projekt för hållbar samhällsbyggnad”. Tanken är att allt ska digitaliseras från översikts- och detaljplanerplaner, ansökningar, miljöinformation till e-arkivering.