Kontakt

Maria Muskos
E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stadsodling

Odlande och utevistelse är aktiviteter som inte kräver stora investeringar som privatperson. Att arbeta för att göra odling möjligt för alla som vill är viktigt. Inte minst eftersom denna aktivitet också för med sig mervärden i form av förbättrad folkhälsa, ökad integration och ökad hållbarhet för staden då odlingar gynnar biologisk mångfald och ger renare luft.

Region Gotland planerar fler stadsodlingsaktiviteter, bl.a. offentliga odlingslådor på olika ställen i Visby.

Ett antal områden med odlingslotter finns i eller i anslutning till Visby. Kontaktuppgifter till resp koloniförening enligt nedan:

Furulund: 
Mail: furulundskoloniforening@gmail.com

Pilhagen:
Ordförande Bo Hansen. Tel. 0761-614872.
Mail: boborch@hotmail.com

Remonthagen:
Mail: remonthagenskolonier@gmail.com

Spadmurklan: 
Ordförande Maria Hultgren. Tel. 072-1607864
Mail: mariaschubert81@yahoo.com

Visby Norra:
Ordförande Peter Olofsson. Tel. 070-7757637.
Mail: peter.olofsson@hush.se