Kontakt

Telefon: 0498-26 34 00
E-post: stodgrupper@gotland.se

Besöksadress

Österväg 10 (ingång från Östercentrum)
621 45 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stödgrupper

Vi erbjuder olika typer av stödgrupper till dig som har behov av ett extra stöd till barn och ungdomar eller till dig som är förälder.

Föräldrar är barns viktigaste skyddsfaktor, det vet vi och det säger forskning som gjorts om föräldraskap. I alla familjer finns ofta värme, humor, kärlek, omsorg och god samvaro. Av olika skäl brister ibland föräldrar i sin förmåga att tillgodose barns behov.

Det kan variera över tid och alla kan någon gång i livet komma i en situation när man behöver råd och stöd av andra för att stärka sitt föräldraskap.

I Sverige har vi tagit till oss kunskapen om att barn som växer upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa, separerat/skiljt sig, eller är våldsamma behöver skydd och eget stöd.

I stödgrupperna förs inga journaler och det kostar inget att delta.

För mer information läs foldern Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten, och de foldrar som finns för respektive stödgrupp. Foldrarna finns under informationsmaterial längre ner på sidan.

Föräldrar som önskar utveckla sitt föräldraskap. ABC hjälper er att främja ditt barns positiva utveckling och stärka era relationer . Här kan du utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Det behöver inte finnas några problem i relationen.

Telefon: 0498-26 34 00
E-post: stodgrupper@gotland.se

Unga blivande föräldrar får här träffa andra blivande unga föräldrar, utbyta erfarenheter och prata med andra om att få barn och att bli förälder.

Telefon: 0498-26 32 21
E-post: stodgrupper@gotland.se

BiFF ger föräldrar utbildning med barnen i fokus. Ni får träffa andra föräldrar i liknande situation och utbyta erfarenheter.

Telefon: 0498-26 34 00
E-post: stodgrupper@gotland.se

För föräldrar som har behov av extra stöd. Om du/ni har barn som är 0-6 år Ni formulerar själva en fråga att samtala kring och syftet är att ni enkelt, genom en öppen mottagning, ska få stöd när ni behöver det.

Telefon: 0498-26 34 00
E-post: familjesamtal@gotland.se

Om du/ni har barn/ungdom som är 6-17 år Kontakta första linjen-mottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Telefon: 0498-26 80 86

Föräldrar till barn och ungdomar som bråkar mycket. Här kan du utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få hjälp att minska tjat och bråk i familjen.

Telefon: 0498-26 34 00
E-post: stodgrupper@gotland.se

Unga föräldrar med barn i åldern 0 - 5 år. Du får träffa andra föräldrar tillsammans med barnen och ta del av andras erfarenheter.

Telefon: 0498-26 32 21 
E-post: stodgrupper@gotland.se

Föräldrar som vill ha särskilt stöd i sitt föräldraskap på grund av kognitiva svårigheter eller funktionsnedsättningar. Här får du träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter.

Telefon: 0498-26 32 21
E-post: stodgrupper@gotland.se

Skilda världar - barn 8-12 år
Målgrupp är barn har föräldrar som har separerat. Du får träffa andra barn i samma situation, utbyta erfarenheter och du får kunskap om hur du kan hantera din livssituation.

Missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa - barn 8-12 år
Målgrupp är barn som har föräldrar som missbrukar/är beroende av alkohol eller andra droger och/eller lider av psykisk ohälsa. Du får träffa andra barn i samma situation och utbyta erfarenheter och få kunskap om hur dina föräldrars bekymmer kan påverka dig.

Missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa - tonåringar 13-19 år
Målgrupp är tonåringar som har föräldrar som missbrukar/är beroende av alkohol eller andra droger och/eller lider av psykisk ohälsa. Du får träffa andra tonåringar i samma situation och utbyta erfarenheter och få kunskap om hur dina föräldrars bekymmer kan påverka dig.

Telefon: 0498-26 34 00
E-post: stodgrupper@gotland.se