Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Johansson 
Tfn: 0498-26 34 95
E-post: maria.johansson02@gotland.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Specialpedagogisk verksamhet för autismspektrumtillstånd (SPV)

Har du en diagnos inom AST och vill gå samhällsvetenskaps- programmet? Då är kanske den specialpedagogiska verksamhets- profilen SPV något för dig.
Från och med hösten 2023 erbjuder Wisbygymnasiet 8 platser på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällskunskap för elever med autismspektrumdiagnos. Du följer det nationella samhällsvetenskapsprogrammet där ämnes- och speciallärare anpassar undervisningen på individnivå. Undervisningen sker i liten grupp och du får en anpassad och stöttande gymnasietid. 
 
För att kunna ansöka till SPV-profilen måste du ha genomgått en utredning som visar att du har en neuropsykiatrisk diagnos inom autism och har behov av en anpassad studiemiljö. Du måste kunna styrka det med ett intyg från en läkare eller en psykolog.
 
Du söker profilen via gymnasieantagningen. Efter ansökan kontaktas du av Wisbygymnasiet för komplettering med dokumentationen kring din diagnos, samt pedagogisk kartläggning om dina behov och anpassningar. Urvalet görs på behörighet till programmet och meritpoäng.
 
För att ha behörighet till samhällsvetenskapsprogrammet behöver du godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, geografi, historia, religion, samhällskunskap samt fem andra ämnen. 
 
Det är viktigt att få en trygg övergång och introduktion innan skolstart, därför välkomnar vi elever som antagits till SPV-profilen på ett besök vid slutet av vårterminen. 

Mer om samhällsvetenskapsprogrammet

Med inriktningen samhällsvetenskap får du kunskaper om människors villkor och samhällsstrukturer. Är du intresserad av samhällsfrågor passar inriktningen dig och du får möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som historia, geografi, filosofi, psykologi, religion och samhällskunskap.
 
Gymnasiegemensamma kurser 1150 poäng
Engelska 5 och 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1b
Matematik 1b och 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1b
Samhällskunskap 1b
Svenska 1, 2 och 3
200
100
100
200
100
50
100
300

 

Programgemensamma kurser 300 poäng
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
50
200
50

 

Inriktningkurs Samhällsvetenskap 450 poäng
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2 och 3
100
100
50
200

 

Individuellt val 200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Programfördjupning 300 poäng

Totalt: 2500 poäng

 
Efter din utbildning har du särskild behörighet att söka vidare till universitet och högskola. 
 
Som elev på SPV får du:
  • Lugna, trygga och avskilda lokaler med möjlighet till separat in- och utgång
  • En egen arbetsplats och en egen elevdator
  • Strukturerad studiemiljö med hemklassrum
  • Ämneslärare som arbetar efter en pedagogik som är anpassad för elever med en AST-diagnos
  • Nära samarbete mellan dig, din mentor och dina vårdnadshavare
  • Träning av sociala förmågor 
  • Möjlighet att hämta skollunch men äta avskilt
  • Sammanhängande skoldagar med regelbundna tider
  • Gemenskap med andra elever med AST
  • Personal som följer elevgruppen på raster och förflyttningar
Wisbygymnasiet har ett utbyggt elevhälsoteam med specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsjuksköterskor och ämneslärare.