Sök

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård.

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare valda av regionfullmäktige. Nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Utskottet består av fem ledamöter med fem ersättare.

Socialnämnden har även ett individutskott som beslutar i individärenden och som består av fem ledamöter med fem ersättare.

Mandatperioden för nuvarande ledamöter är 2022-2026.

Här finner du länkar till nämndens kallelser, protokoll, sammanträdesdagar och ledamöter inklusive ersättare. Individutskottets ärenden innehåller sekretessbelagda uppgifter och publiceras inte utan förvaras i arkiv.

Sammanträdesdagar

  • 8 februari (arbetsutskott 24 januari)
  • 21 mars (arbetsutskott 6 mars)
  • 18 april (arbetsutskott 3 april)
  • 15 maj (enbart informationsärenden)
  • 13 juni (arbetsutskott 29 maj)
  • 19 september (arbetsutskott 4 september)
  • 23 oktober (arbetsutskott 9 oktober)
  • 6 november
  • 4 december (arbetsutskott 19 november)

Ledamöter

Presidiet

Håkan Ericsson (S), ordförande
Andreas Vall (M), 1:e vice ordförande
Johan Malmros (C), 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter:

Håkan Ericsson (S)
Charlotte Andersson (S)
Magnus Ekström (S)
Helena Bogsjö (S)
Andreas Vall (M)
Robert von Krusenstierna (M)
Margareta Benneck (M)
Johan Malmros (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Björn Söderberg (C)
Filippa Maurin (V)
Lena Lind (MP)
Irené Magnusson (SD)

Ersättare:

Gerty Holmstedt (S)
Catarina Wahlström (S)
Anne Hallberg (S)
Helen Coughlin Sjögren (S)
Leif Olsson (S)
Britta Stridh (M)
Pehr Bolin (M)
Kjell Genitz (C)
Sara Lidqvist (KD)
Frans Brozén (L)
Nawal Alsaleh (V)
Åsa Gadestam (MP)
Björn Hansson (SD)

Socialnämndens samrådsgrupp

Har du frågor som du vill ta upp på samrådsmötet är du välkommen att kontakta sekreterare Gunnlög Köhn, socialförvaltningen eller Kerstin Lindgren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Dagordningen kommer veckan innan mötet.

Möteshandlingar från 2022 och tidigare

Senare under 2024 kommer du kunna hämta äldre möteshandligar genom Region Gotlands e-arkiv. Tills vidare kan du begära ut kallelser och protokoll från 2022 och tidigare genom att skicka e-post till regiongotland@gotland.se.

Kontakta Region Gotland

Socialnämnden

Visborgsallén 19, Visby

621 81 Visby

Catarina Wallentin
Nämndsekreterare

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00