Kontakt

Besöksadress:
Solbergaskolan
Kung Magnus väg 4
621 45 Visby
Tfn 0498-26 97 00, 0498-26 97 01 (expedition)

Kerstin Andersson
Rektor
tfn 0498-26 97 08
E-post: kerstin.andersson01@gotland.se

Ted Kahlbom
Biträdande rektor
tfn 0498-26 97 02
E-post: ted.kahlbom@gotland.se

Anna Kindblad
Biträdande rektor
Tfn 0498-20 38 95
E-post: anna.kindblad@gotland.se

Jenny Neldemo Eklöf
Biträdande rektor
Tfn 0498-26 97 09
E-post: jenny.neldemo-eklöf@gotland.se

 

 

 

Yvonne Engström
Administrativ assistent
tfn  0498-26 97 01
E-post: yvonne.engstrom@gotland.se

Lina Olsson
Skolsköterska årskurs 7-9
0737658435
E-post: lina.olsson01@gotland.se

Catrina Jalmelid
Skolsköterska årskurs 4-6
tfn 0498-269711                                          
E-post: catrina.jalmelid@gotland.se

Johanna Byrsten 
Kurator årskurs 7-9
tfn 070-4476862
E-post: johanna.byrsten@gotland.se

Hilda Barnard
Kurator årskurs 4-6
tfn: 070-4477060

E-post hilda.barnard@gotland.se

Anders Stengård
IT-resurs

Rikard von Post
Vaktmästare
tfn 070-4476821
E-post: rikard.vonpost@gotland.se

Johan Stenström
Fastighetsreparatör
tfn 070-4477047
E-post: johan.stenstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Solbergaskolan!

Vi vill skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig respekt och dynamiskt samspel människor emellan.

Vi vill att våra elever lär sig att ta eget ansvar, att utvecklas i sitt lärande utifrån egna förutsättningar. Eleverna ska känna sig stolta över sina prestationer utan att behöva jämföra sig med andra.