Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ett barn som ler mot en äldre man och kvinna.

Socialtjänst och omsorg

Ibland behöver vi hjälp och stöd på vägen. Region Gotland erbjuder alla invånare stöd och omsorg i olika livssituationer. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid. Stödet kan också behövas under olika perioder av livet.

Målet är att stärka din förmåga att leva ett självständigt liv. Här på vår webbplats kan du läsa mer om olika former av stöd som Region Gotland kan erbjuda.

Covid-19 och coronavirus

Region Gotland följer utvecklingen. Här hittar du aktuell information.
Äldre par vid en dator.

Enklare ansöka om hemtjänst

Nu har det blivit enklare att ansöka om till exempel hemtjänst och särskilt boende.
Två vuxna personer sitter och pratar vid en sjö.

Efterlyser kontaktpersoner

Har du tid över i ditt liv och är redo för en ny vänskap?
Illustration med yngre och äldre barn

Om du som barn mår dåligt

Du kan vända dig till Första linjen, en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa.
Foto med man som går med rullator

Äldreomsorgen och corona

Frågor och svar om hemtjänsten och säbo i coronatider.

Besök på äldreboenden

Detta ska du tänka på när du besöker närstående på äldreboende eller vårdavdelning.
Träningsfilmer för bättre hälsa

Träna med Ellinor

Här finns korta och bra träningsfilmer för alla seniorer.

Hitta direkt