Kontakt

Socialtjänst och omsorg
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post: registrator-son@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ett barn som ler mot en äldre man och kvinna.

Socialtjänst och omsorg

Ibland behöver vi hjälp och stöd på vägen. Region Gotland erbjuder alla invånare stöd och omsorg i olika livssituationer. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid. Stödet kan också behövas under olika perioder av livet.

Målet är att stärka din förmåga att leva ett självständigt liv. Här på vår webbplats kan du läsa mer om olika former av stöd som Region Gotland kan erbjuda.

Information om nya coronaviruset

Region Gotland följer utvecklingen. Här finns samlad information.

Frågor och svar

Just nu pågår konkurrensutsättning av två särskilda boenden.
Foto med man som går med rullator

Äldreomsorgen och corona

Frågor och svar om hemtjänsten och säbo i coronatider.
Illustration med yngre och äldre barn

Om du som barn mår dåligt

Du kan vända dig till Första linjen, en mottagning för barn och ungas psykiska hälsa.

Besök på äldreboenden

Detta ska du tänka på när du besöker närstående på äldreboende eller vårdavdelning.
Träningsfilmer för bättre hälsa

Träna med Ellinor

Här finns korta och bra träningsfilmer för alla seniorer.

Hitta direkt