Kontakt

Socialtjänst och omsorg

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: registrator-son@gotland.se, omsorgsjobb@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ambassadörer på socialförvaltningen

Jobba inom socialtjänst och omsorg

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionsnedsatta på hela Gotland.  

Vill du vara med att skapa en effektiv verksamhet där målet är att stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv? Bli en av våra cirka 1900 medarbetare.