Kontakt

Maria Amér
Smittskyddsläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Imke Edsbagge
Smittskyddssjuksköterska
Imke.edsbagge@gotland.se 
 0498-26 80 47

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör 
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Genom att tvätta händerna ofta och hålla avstånd minskar du risken för smittspridning av covid-19 (Foto: Mostphotos)

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen. 

Nyhet: Ny systemversion av SmiNet öppnar den 6 september 2021


Länk till regionens samlade information om covid-19

Vårdhygien Gotland arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare samt vårdpersonal.
 
Vi står till förfogande för att ge råd och stöd till sjukvårdspersonal, andra myndigheter och allmänheten.

Smittskyddsenheten - uppdragsbeskrivning

Vårdhygien – uppdragsbeskrivning