Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Genom att tvätta händerna ofta och hålla avstånd minskar du risken för smittspridning av covid-19 (Foto: Mostphotos)

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen.

Länk till regionens samlade information om covid-19

Aktuellt från Smittskydd och Vårdhygien


9 maj 2022: Samlade och uppdaterade rutiner gällande covid-19 och provtagning/smittspårning/screening + Fläktar och AC i vårdmiljö

1 april 2022: Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg
Från och med den 1 april så klassas covid-19 som en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.
  • Därtill är sjukdomen smittspårningspliktig inom vård och omsorg. Det betyder att de laboratorier som analyserar PCR-prover ska anmäla resultatet till smittskyddsenheten.
  • De antigentester som tas inom vård och omsorg ska anmälas med en klinisk anmälan till smittskyddsenheten.
  • För fall inom vård och omsorg ska det även göras en smittspårning. Resultatet av smittspårningen ska framgå på en klinisk anmälan till smittskyddsenheten. 
  • Vid misstänkt smittspridning inom vård och omsorg ska vårdhygien kontaktas.

Fortsatt finns en betydande samhällsspridning av covid-19

med risk för smittspridning inom vård och omsorg där sköra personer vistas.
 
Därför gäller fortsatt:

Om Smittskyddsenheten

Vårdhygien – uppdragsbeskrivning