Kontakt

Kontakt vid frågor om smittskydd:

smittskydd@gotland.se 

Maria Amér
Smittskyddsläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Helene Lag Lundgren
Smittskyddssköterska
helene.lag-lundgren@gotland.se
0498-20 35 06

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Kontakt vid frågor om vårdhygien:

vardhygien@gotland.se 

Maria Amér
Hygienläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Alma Matisson
Hygiensköterska
alma.matisson@gotland.se 
0498-23 70 04

Sandra Hellgren
Hygiensköterska
sandra.hellgren@gotland.se 
0498-23 70 03

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Genom att tvätta händerna med tvål och vatten minskar du risken för smittspridning (Foto: Mostphotos)

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen.

Information om coronaviruset:

Samlad information om covid-19 för Region Gotland

Vaccination mot covid-19 för Region Gotland