Kontakt

Du kan nå oss direkt på våra telefoner, via personalen eller på vårt expeditionsnummer: 0498-26 89 52.

Sjukhuspräst

Moa Sjögren
Tel: 0498-287718
SMS: 073-095 85 55
E-post: moa.sjogren@gotland.se

 
Sjukhuspastor
Anna Ljung
Frikyrkornas representant
Mobil: 072-233 98 08
anna.ljung@equmeniakyrkan.nu
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukhuskyrkan

Logotyp

Vi är till för dig som:

  • känner dig ensam, orolig eller ledsen
  • vill ha någon att dela dina tankar med
  • vill dela din sorg eller glädje med någon
  • behöver någon som lyssnar eller bara sitter bredvid

Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga vården på sjukhus. Den finns till för patienter, anhöriga och personal.
 
Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan gör det under tystnadsplikt och för inga journaler.

Alla är välkomna oavsett tro.

Om du önskar så förmedlar vi kontakter med andra kyrkor och företrädare för andra religioner.

Beredskap

Sjukhuskyrkan har beredskap kvällar, nätter och helger, året om. Du kan alltid be personalen kontakta oss.

Vi finns här för Dig - patient, närstående eller personal.