Kontakt

Elisabeth Jonsson Höök, samverkansledare barn och unga
Telefon: 0498-26 94 23
E-post: elisabeth.jonsson-hook@gotland.se

Cecilia Krook, samverkansledare vuxna och äldre
Telefon: 0498-26 91 52
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samordnad individuell plan - SIP

En samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med individen om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.
En fungerande samverkan förenklar för individen och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommun eller region.
En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

Samordningen kan även starta med att individen själv ber om att få en SIP.
Det kan  t ex innebära att skolan uppmärksammar behov och därefter kontaktar socialförvaltning eller hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

För att verksamheterna ska få dela information mellan varandra krävs det att individen godkänner ömsesidig informationsöverföring, så kallat samtycke.

SIP är också ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård.

Här har vi samlat information, blanketter och utbildningsmaterial.

Här finns information till dig som vill veta mer om vad en SIP är, t ex att du själv har behov av samordning av insatser eller att du är anhörig till en person där det finns behov av samordning.

Här finns också information och utbildningsmaterial för dig som är personal och arbetar med personer som behöver samordning av insatser.

Materialet är uppdelat på barn och vuxna.

Se gärna den korta filmen om vad en SIP är här nedanför!