2003-06-17 §§ 129-160

Utskrivet från: http://gotland.se/9888
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-06-17

Register

reg

Byggnadsnämnden 2003-06-17
Plats:
S3 Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1 Visby
Tid: 10.00 – 12.50
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Allan Olofsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
öthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Larsson
Jill Enström
Anita Kullström
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson
Yvonne Mårtensson
Terese Karlqvist
Anders Rahnberg
Lars W Grönberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
26 juni 2003

Datum för anslags uppsättande
27 juni 2003

Datum för anslags nedtagande
22 juli 2003