2003-05-21 §§ 102-128

Utskrivet från: http://gotland.se/9803
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-05-21

Register

reg

Byggnadsnämnden 2003-05-21
Plats:
Fröjelgården, Fröjel
Tid: 09.30 – 11.45
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Birgitta Larsson
Lilly Wizén
Jill Enström
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Mikael Eriksson
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Anita Kullström
Allan Olofsson
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson
Björn Andersson
Sten Svensson
Yvonne Mårtensson, §§ 102-103
Mikael Westberg, § 113

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
4 juni 2003

Datum för anslags uppsättande
5 juni 2003

Datum för anslags nedtagande
28 juni 2003