2003-04-16 §§ 70-101

Utskrivet från: http://gotland.se/9441
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-04-16

Register

reg

Byggnadsnämnden 2003-04-16
Plats:
S3 Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1 Visby
Tid: 10.00 – 12.10
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Jill Enström
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson
Terese Karlqvist, § 70
Yvonne Mårtensson, § 71
Eva Werkelin, § 72
Mikael Westberg, § 73, § 94

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
28 april 2003

Datum för anslags uppsättande
29 april 2003

Datum för anslags nedtagande
22 maj 2003