2003-03-19 §§ 43-69

Utskrivet från: http://gotland.se/8524
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-03-19

Register

reg

Byggnadsnämnden 2003-03-19
Plats:
S3 Tekniska Förvaltningen, Bremergränd 1 Visby
Tid: 10.00-12.10 13.10-14.30
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson, ej §§ 51-52
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Tjänsgörande ersättare
Allan Olofsson, §§ 51-52

Ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Larsson
Jill Enström
Anita Kullström
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson
Björn Andersson
Mikael Westberg, §§ 46,47, 48,51
Monica Tingström, § 54
Lars W Grönberg, § 60, 61
Terese Karlqvist, § 62

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
28 mars 2003

Datum för anslags uppsättande
31 mars 2003

Datum för anslags nedtagande
23 april 2003