2003-02-12 §§ 5-42

Utskrivet från: http://gotland.se/7748
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-02-12

Register

reg

Byggnadsnämnden 2003-02-12
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00 – 11.40
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Pia Bolin
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon, ej §§27-28
Göthe Malmros
Övriga närvarande
Tjänsgörande ersättare
Allan Olofsson, §§ 27-28

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Jill Enström
Anita Kullström

Övriga närvarande
Christine Edström
Björn Andersson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat:
21 februari 2003

Datum för anslags uppsättande:
24 februari 2003

Datum för anslags nedtagande:
19 mars 2003