2003-01-08 §§ 1-4

Utskrivet från: http://gotland.se/7736
Byggnadsnämnden 2003-01-08
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00 - 11.30
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros
Övriga närvarande
Tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare

Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Jill Enström
Anita Kullström
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Mikael Eriksson

Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson

Sekreterare:
Margitta Andersson

Justerat:
9 januari 2003

Datum för anslags uppsättande:
10 januari 2003

Datum för anslags nedtagande: