2002-10-16 §§ 127-140

Utskrivet från: http://gotland.se/4247
Kultur- och fritidsnämnden 2002-10-16
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-11.50
Närvaro
Beslutande
Margareta Persson, ordförande, m
Björn Dahlström, c
Lars-Erik Benneck, m
Jan-Eric Granwald, gp
Michael Dahlström, s
Mona Magnusson, s

Närvarande, tjg ersättare
Anne-Marie Richardsson, c
Dan Blomgren, s
Hamdi Özyurt, v

Närvarande, ej tjg ersättare
Waldemar Falck, fp
Arvo Keinonen, m
Maud Steen, s
Övriga närvarande
Leif Ajpe, tf förvaltningschef
Jan Alamo, bidragschef, tom § 138
Olov Gibson, kultursekreterare, tom § 133
Kerstin Simberg, bibliotekschef, § 128
Christer Lundin, länsbibliotekarie, § 128
Arne Grau-Amnér, avdelningschef, § 128
Berith Hellgren, assistent