KFN 2002-03-27 §§ 24-51

Utskrivet från: http://gotland.se/3500
Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll från sammanträde 2002-03-27

Register

Include

Kultur- och fritidsnämnden 2002-03-27
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-12.00 -- 13.00-15.00
Närvaro
Beslutande
Torsten Gislestam c
Margareta Persson m
Björn Dahlström c
Lars-Erik Benneck m
Jan-Eric Granwald gp
Michael Dahlström s
Mona Magnusson s

Närvarande, tjg ersättare
Dan Blomgren s, tom § 27
Hamdi Özyurt v
Lena Lind mp, from § 28

Närvarande, ej tjg ersättare
Arvo Keinonen m
Maud Steen s
Waldemar Falck fp, tom § 27
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förvaltningschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Jhonny Bjersander, avdelningschef
Elisabeth Öhrling, avdelningschef
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Berith Hellgren, assistent