2002-04-17 §§ 52-74

Utskrivet från: http://gotland.se/3499
Kultur- och fritidsnämnden 2002-04-17
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-12.15
Närvaro
Beslutande
Torsten Gislestam c
Björn Dahlström c
Lars-Erik Benneck m
Jan-Eric Granwald gp
Michael Dahlström s
Mona Magnusson

Närvarande, tjg ersättare
Dan Blomgren s
Rune Melin m
Hamdi Özyurt v

Närvarande, ej tjg ersättare
Arvo Keinonen m
Lena Lind mp
Ann-Marie Richardsson c
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förvaltningschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Johnny Bjersander, avdelningschef
Elisabeth Öhrling, avdelningschef
Olov Gibson, kultursekreterare
Arne Gra-Amnér, avdelningschef
Jan Alamo, bidragschef
Bertih Hellgren, assistent