2002-05-29 §§ 75-94

Utskrivet från: http://gotland.se/3498
Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll från sammanträde 2002-05-29

Register

Register

Kultur- och fritidsnämnden 2002-05-29
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-12.15
Närvaro
Beslutande
Torsten Gislestam c
Lars-Erik Benneck m
Jan-Eric Granwald gp
Michael Dahlström s
Mona Magnusson s

Närvarande, tjg ersättare
Anne-Marie Richardsson c
Arvo Keinonen m
Dan Blomgren s
Hamdi Özyurt v

Närvarande, ej tjg ersättare
Lena Lind mp
Waldemar Falck fp
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förvaltningschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Johnny Bjersander, avdelningschef, tom § 86
Elisabeth Öhrling, avdelningschef, tom § 78
Olov Gibson, kultursekreterare, tom § 88
Arne Grau-Amnér, avdelningschef, tom § 79