2002-09-18 §§ 109-126

Utskrivet från: http://gotland.se/3470
Kultur- och fritidsnämnden 2002-09-18
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-12.20
Närvaro
Beslutande
Torsten Gislestam c
Margareta Persson m
Björn Dahlström c
Lars-Erik Benneck m
Jan-Eric Granwald gp
Michael Dahlström s
Mona Magnusson s

Närvarande, tjg ersättare
Dan Blomgren s
Hamdi Özyurt v

Närvarande, ej tjg ersättare
Anne-Marie Richardsson c
Waldemar Falck fp
Arvo Keinonen m
Lena Lind mp
Maud Steen s
Övriga närvarande
Ulla Pettersosn, förvaltninschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Jan Alamo, bidragschef, tom § 119
Olov Gibson, kultursekreterare, tom § 123
Johnny Bjersander, avdelningschef, tom § 118
Kerstin Simberg, bibliotekschef, tom § 113
Birgit Eklund, SKTF, tom § 113
Berith Hellgren, assistent