2002-06-18 §§ 95-108

Utskrivet från: http://gotland.se/3172
Kultur- och fritidsnämnden 2002-06-18
Plats:
Vike Minnesgård i Boge
Tid: 09.00 - 11.30
Närvaro
Beslutande
Torsten Gislestam c
Margareta Persson m
Björn Dahlström c
Lars-Erik Benneck m
Jan-Eric Granwald gp
Michael Dahlström s
Mona Magnusson s


Närvarande, tjg ersättare
Maud Steen s
Hamdi Özyurt v

Närvarande, ej tjg ersättare
Ann-MArie Richardsson c
Waldemar Falck fp
Arvo Keinonen m
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förvaltningschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Jan Alamo, bidragschef