Kontakt

E-post: forening@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Motionsstuga - driftbidrag

Bidrag utgår till driftkostnader för föreningsdriven motionsstuga under förutsättning att anläggningen är öppen för allmänheten.

Regionstyrelseförvaltningen prövar vilka föreningar som är aktuella för bidrag och fördelningen sker efter samråd.

Riktlinjer:

  • Grundbidrag 50 % av budgeterat bidragsbelopp
  • Elljusspår 20 %
  • Dusch/Bastu 10 %
  • Motionsspår 10 %
  • Spårmaskin 10 %

Sista ansökningdag
Ansökan inlämnas senast 28 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.