Kontakt

E-post: forening@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Investeringsstöd för föreningsägd idrottsanläggning

Det regionala stödet kan uppgå till högst 70 % av den beräknade totalkostnaden, dock högst 200 000 kronor.

Anläggningen skall drivas utan enskilt vinstintresse. Fastigheten bör innehas med äganderätt.

Investeringen får inte ha påbörjats innan ansökan har lämnats in.

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas senast 28 februari. Till ansökan skall bifogas kostnadsberäkningar och ritningar utförda av branschkunnig person. Stöd utbetalas mot kostnadsredovisning (attesterade kvittokopior).