Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Solnedgång

Övriga - Stöd till sociala föreningar

Sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället en särskilt viktig verksamhet och inom socialt stöd, kan söka verksamhetsstöd för kommande år. Föreningen ska vara registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Stödets storlek fastställs av regionstyrelsen efter samråd med respektive förening och berörda instanser inom kommunen.

Sista ansökningsdag
1 november.