Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
midsommarang

Aktivitetsstöd för personer med funktionsvariationer

Allmänt
Förening för personer med funktionsvariationer/-organisation som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser (i avsnittet "Vem kan få stöd?") kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd, distriktsstöd och/eller resestöd. Med person med funktionsvariationer menas person som på grund av bestående funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsföring.

Aktivitetsstöd
För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland och har minst 10 medlemmar. Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare. Som deltagare räknas endast person som innehar funktionsvariationen ifråga. Beträffande person med funktionsvariation som deltar i gruppaktivitet för icke personer med funktionsvariationer, se under Ungdom - aktivitetsstöd (länk i högerspalten). Beträffande regler för godkänd sammankomst se länken i högerspalten.

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.