Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Drake

Ungdom - Startstöd

Ungdom - Startstöd

Startstöd kan sökas av nybildad förening, som huvudsakligen bedriver ungdomsverksamhet och som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser.

Utbetalning sker när föreningen genomfört och redovisat minst 10 godkända sammankomster med ungdomar 7-20 år.

Hitta direkt