Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdom - Aktivitetsstöd

Ungdom - Aktivitetsstöd

Allmänt
Stödet ska stimulera till aktivitet för barn och ungdom och kan sökas av förening/organisation som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser (i avsnittet "Vem kan få stöd?")

Aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd ges endast till föreningar med säte på Gotland. Förening som söker aktivitetsstöd ska ha minst 10 medlemmar i godkänd ålder, dvs. 7–20 år (födelseår räknas).

Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare. För funktionsvarierad deltagare, oavsett ålder, utgår tilläggsbelopp enligt regler för funktionsvariationsstöd. Med funktionsvarierad menas person som på grund av bestående funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsföring. Beträffande regler för godkänd sammankomst, se länken i högerspalten.

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas senast 15 februari och 15 augusti (25 februari och 25 augusti för föreningar som redovisar via IdrottOnline).
Utbetalning sker normalt sett gång per månad och stödet läggs upp för kommande månads utbetalning när föreningen har lämnat in kompletta årshandlingar.

Hitta direkt