2004-08-23 KFN §§ 105-117

Utskrivet från: http://gotland.se/16018
Kultur- och fritidsnämnden 2004-08-23
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-12.15
Närvaro
Beslutande
Majvor Östergren, s, ordf
Margareta Persson, m
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Fredrik Ahlqvist, v
Stefan Nypelius, c
Anne-Marie Richardsson, c
Arvo Keinonen, m

Närvarande, tjg ersättare
Lena Eneqvist, s

Närvarande, ej tjg ersättare
Jerker Drottenmyr, s
Åsa Larsson, c
Lilian Edwards, m
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förv. chef
Leif Ajpe, avd. chef
Olov Gibson, kultursekreterare
Hanna Stahle, konskonsulent §112-113
Johnny Bjersander, avd. chef
Helena Wangefält Ström, avd. chef
Jan Alamo, bidragschef, § 108