2004-06-22 KFN §§ 83-104

Utskrivet från: http://gotland.se/15833
Kultur- och fritidsnämnden 2004-06-22
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-11.40
Närvaro
Beslutande
Majvor Östergren, s, ordf.
Margareta Persson, m
Dan Blomgren, s
Anne-Marie Richardsson, c
Arvo Keinonen, m

Närvarande tjg. ersättare
Lena Eneqvist, s
Jerker Drottenmyr, s
Andrea von Corswant, v
Åsa Larsson, c

Närvarande, ej tjg. ersättare
Britt Ronsten, mp
Per Silvén, m
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förv. chef
Leif Ajpe, avd. chef
Catarina Wallentin, fritidskonsulent § 86
Gyrid Staaf, sekreterare
Johnny Bjersander, avd. chef
Helena Wangefält Ström, avd. chef