2004-02-11 KFN §§ 1 - 28

Utskrivet från: http://gotland.se/13206
Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-02-11

Register

Register

Kultur- och fritidsnämnden 2004-02-11
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-13.00
Närvaro
Beslutande
Majvor Östergren, s ordf.
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Fredrik Ahlqvist, v
Stefan Nypelius, c
Anne-Marie Richardsson, c

Närvarande, tjg ersättare
Lena Eneqvist, s
Lilian Edwards, m
Agneta Berg, c §1-12
Åsa Larsson, c §1-12

Närvarande, ej tjg ersättare
Pernilla Olsson, s
Jerker Drottenmyr, s
Britt Ronsten, mp
Åsa Larsson, c

Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förvaltningschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Olov Gibson, kultursekreterare -§ 13
Jan Alamo, bidragschef -§ 14
Hanna Stahle, konstkonsulent § 4
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef