2003-12-10 §§ 249-292

Utskrivet från: http://gotland.se/12763
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-12-10

Register

Byggnadsnämnden 2003-12-10
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00-12.00 13.15-15.00
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson, ej §§ 269, 274, 275
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Tjänstgörande ersättare
Allan Olofsson, §§ 269, 274, 275

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Jill Enström
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Margitta Andersson
Lars W Grönberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
19 december 2003

Datum för anslags uppsättande
22 december 2003

Datum för anslags nedtagande
13 januari 2004