2003-10-22 §§ 222-248

Utskrivet från: http://gotland.se/11489
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-10-22

Register

regista

Byggnadsnämnden 2003-10-22
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1 Visby
Tid: 10.00 – 11.50
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros
 
Ej tjänstgörande ersättare
Jill Enström
llan Olofsson
Övriga närvarande
Per-Eric Edlund
Margitta Andersson
Monica Tingström, § 224
Lars W Grönberg
Mikael Westberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
31 oktober 2003

Datum för anslags uppsättande
3 november 2003

Datum för anslags nedtagande
25 november 2003