Kontakt

Besöksadress: Herkulesvägen 10, Visby

Bokning
Telefon: 0770-33 06 16
E-post: info@familjeradgivningen.com

Hemsida
Gotlands familjerådgivning

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjerådgivning

Gotlands familjerådgivning drivs i privat regi.

Vi hjälper par att förbättra deras relationer. Som par kan man behöva hjälp med att

  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • Bättre förstå och acceptera sig själv och varandra
  • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter
  • Bryta destruktiva mönster

Avgiften per besök är 100 kronor.

Hitta direkt