2003-09-24 §§ 191-219

Utskrivet från: http://gotland.se/10923
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-09-24

Register

reg

Byggnadsnämnden 2003-09-24
Plats:
S3 Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 – 11.45
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Lilly Wizén
Majvor Östergren
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Jill Enström
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson
Per-Eric Edlund
Curt Jalmelid, §§ 193, 202
Anders Rahnberg, §§ 194, 199
Yvonne Mårtensson, §§ 195, 196
Eva Werkelin, §§ 197, 198
Terese Karlqvist, §§ 200, 201
Monica Tingström, § 214

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
3 oktober2003

Datum för anslags uppsättande
6 oktober 2003

Datum för anslags nedtagande
29 oktober 2003