2003-08-27 §§ 161-190

Utskrivet från: http://gotland.se/10862
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-08-27

Register

Byggnadsnämnden 2003-08-27
Plats:
S 3 Tekniska förvaltningen , Bremergränd 1 Visby
Tid: 10.00-11.50
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Bertil Eneqvist
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Larsson
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson
Monica Tingström §§ 165-166
Lars Hägerstrand § 177
Teres Karlqvist § 177
Mikael Westberg §§180-181

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
5 september 2003

Datum för anslags uppsättande
8 september 2003

Datum för anslags nedtagande
30 september 2003